Ontdek

Privacy Policy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Ontmoetingscentum Voor Anker bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontmoetingscentrum Voor Anker neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Ontmoetingscentrum Voor Anker in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als website bezoeker

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Ontmoetingscentrum Voor Anker
 kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vooranker.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Ontmoetingscentrum Voor Anker verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

 • Uw toestemming
 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang en/of
 • Wettelijke verplichting,

voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u hierom heeft gevraagd;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om overeenkomsten die wij sluiten met klanten en leveranciers uit te voeren.


Hoelang we gegevens bewaren
Ontmoetingscentrum Voor Anker zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan – rekening houdend met de wettelijke termijnen – strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@voorankier.nl.

Delen met anderen

Ontmoetingscentrum Voor Anker verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ontmoetingscentrum Voor Anker blijft verwerkingsverantwoordelijk.

In kaart brengen websitebezoek

Cookies
Ontmoetingscentrum Voor Anker maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. U kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan. Bekijk
 hier onze cookieverklaring.

Google analytics
Via Google Analytics worden op vooranker.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Wat als u niet van cookies houdt
U kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner of via de cookieverklaring. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Daarnaast heeft u recht op beperking van verwerking, bezwaar en dataportabiliteit.
 • U heeft het recht uw toestemming in te trekken.
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Ontmoetingscentrum Voor Anker hebben, of gebruik willen maken van bovenstaande rechten, stuur dan een verzoek naar info@vooranker.nl.
 • Afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren.
 • Ontmoetingscentrum Voor Anker zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Ontmoetingscentrum Voor Anker veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

Passende maatregelen
Ontmoetingscentrum Voor Anker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@vooranker.nl.

Versie
De huidige versie is 1.1 d.d. 17/07/19.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Video afspelen