Dunsedijk 3A 5094 BA Lage Mierde Geopend vanaf 09:30 013 76 35 302

Ontdekhet pure buitenleven

Eenprachtig natuurgebied

Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere kenmerken. De landschappelijke variatie is uitzonderlijk. De meanderende beken De Reusel en De Raamloop, die in het noordelijk deel samenvloeien, vormen de kern van het geheel. Hun stroomgebieden liggen ingebed tussen dekzandruggen en beboste stuifzanden. Ze verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen de andere parels van het landgoed.


Wellenseind is ontwikkeld sinds 1915. Het oude agrarische landschap, met zijn akkers, beemden en heidevelden werd geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd bosgebied, waar het accent vooral op de jacht, visvangst en in mindere mate houtproductie kwam te liggen. Veel elementen herinneren echter nog aan het oude agrarische verleden, zoals de perceelindeling, de schaapskooi en het stelsel van wegen en paden.


De gebouwen en de inrichting getuigen van soberheid en ingetogenheid. Geen grote villa’s, geen statige lanen, maar een boerderij die als landhuis diende. Half verharde wegen verbinden de verschillende delen van het landgoed met elkaar en functionele gebouwen staan verspreid over het landgoed. Wellenseind is niet ingericht om er mee te pronken, maar moet het van zijn landschappelijke variatie en historische karakter hebben.

Het landgoed wordt algemeen beschouwd als een gaaf bewaard gebleven gebied, waar vrijwel alle oude Kempische landschapstypen op een relatief klein oppervlakte (130 hectare) bijeen komen.

KOM GENIETEN


KempischeLandgoederen

Landgoed Wellenseind sluit aan bij een aantal andere Kempische Landgoederen. Samen beslaan ze 4.000 hectare aaneengesloten natuur. Mooie lanen, monumentale bomen en statige landhuizen vormen een zichtbare verwijzing naar hun rijke verleden. 

Het gezamenlijke gebied valt bijna geheel binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het omvat Natura 2000-gebieden, groene verbindingszones en Natte Natuurparels. De stroomgebieden van de beken de Poppelsche Leij, de Rovertsche Leij, de Reusel en de Raamloop kabbelen er als blauwe aders doorheen. Aan de Belgische kant grenst het gebied aan de Molenheide, Aarlese en Poppelsche Heide en de Gewestbossen Ravels.

De landgoederen zijn ontsloten met grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes.

Meer informatie over de Kempische Landgoederen


 

Geen producten in uw winkelmand.