Dunsedijk 3A 5094BA Lage Mierde 09:30 - 21:00 013 76 35 302

OnzeEducatiemogelijkheden

OnzeEducatie mogelijkheden

Ontwikkelen en leren doe je vanaf kinds af aan. Elke dag weer leren we iets bij. Op het Landgoed Wellenseind leren we je welke flora en fauna ons landgoed rijk is.
We nodigen je van harte uit om dit te komen ervaren.

Educatieen Recreatie

Zachte recreatie en educatie zijn binnen de toekomstvisie voor Landgoed Wellenseind twee belangrijke speerpunten. Om optimaal van een wandeltocht te kunnen genieten hebben we drie mooie routes gemarkeerd. We werken aan informatiepunten, die onze bezoekers in het veld meer uitleg gaan verschaffen over de natuur, de historie en de waterhuishouding. Ook door regelmatig thema-excursies te organiseren stellen we onze gasten in de gelegenheid om in te zoomen op boeiende aspecten, waar men anders misschien aan voorbij gaat.

Ons programma zal ook steeds meer activiteiten en workshops bieden, waarmee de kennis van het rijke buitenleven kan worden vergroot en verbreed. Verder werken we aan een educatiecentrum binnen Voor Anker, waar tijdens de openingstijden doorlopend informatie wordt verschaft. We focussen daarbij ook nadrukkelijk op de jeugd.